Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Sverige tappar i trygghetsligan

Tidigare har Sverige legat väldigt högt i den så kallade trygghetsligan. Det är en lista där man jämför sociala försäkringar i olika länder internationellt för att se hur stor trygghet befolkningen har när det gäller t ex sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Nu för tiden ligger Sverige under medel när det gäller just a-kassan.

I den här ligan finns alla OECD-länder med och det man tittar på är sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringar i de olika länderna i förhållande till en genomsnittlig industriarbetarlön. På det viset kan man se vilken trygghetsnivå befolkningen har och här ligger vanligen Sverige relativt högt.

2005 låg Sverige riktigt högt i trygghetsligan för just a-kassan och vi kammade hem en andraplats. Då låg a-kassan på 69 procent av en industriarbetares lön när snittet bland alla länder låg på 55 procent. Nu har vi släppt förbi ett antal länder för alla försäkringar men framför allt a-kassan har gjort ett stort tapp. Sverige ligger på endast 54 procent medan snittet är 56 procent.

I Sverige får man 80 procent av lönen i a-kassa de första 200 dagarna och sedan blir ersättningen 70 procent. Det som dock gör att vi hamnar sämre är att det finns ett tak för den lön man beräknar a-kassan utifrån och detta belopp ligger på 18 700 kr. Av alla heltidsarbetande industriarbetare är det bara 12 procent som faktiskt får ut 80 procent av sin riktiga lön när de är arbetslösa.

Det är i dagsläget lite svårare för en normalfamilj att klara sig på a-kassan och behovet är större av att ha pengar sparade (buffert) som man kan utnyttja för att klara sina kostnader. Det finns också ett större behov av tilläggsförsäkringar som ger ytterligare pengar när man blir arbetslös eller sjuk. Lönerna efter skatt har blivit högre vilket är bra men det gör också att skillnaden mellan att ha arbete och att vara arbetslös blir större.