Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Vagnskadeförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste bilförsäkringen!

En vagnskadeförsäkring är till för att täcka upp kostnader för skador på din bil som uppstår på olika sätt. Denna typ av försäkring är bra att ha och ger dig skydd framför allt om du själv skulle köra på någonting och skada din bil eller om bilen av något annat skäl skadas.

Vad täcker en vagnskadeförsäkring?

För att få reda på exakt vad din vagnskadeförsäkring innehåller för skydd bör du alltid läsa villkoren från ditt försäkringsbolag. Där får du veta vad som gäller och när du kan få ut pengar. I regel gäller en vagnskadeförsäkring skador på din bil som uppkommer vid trafikolyckor eller andra typer av olyckor som kan råka skada din bil. En trafikolycka är ganska enkelt att definiera, alltså en olycka där du kör på någonting eller krockar med en annan bil etc och på så vis får skador på din bil.

Andra olyckor som inte är trafikolyckor kan t ex vara ifall ett träd faller ner på din bil och skadar den eller om den skadas på annat sätt. Skador av dessa slag täcks upp av vagnskadeförsäkringen. Du kan även få pengar för skador som uppkommer vid skadegörelse av olika slag, om din bil vandaliseras eller om det blir inbrott i bilen och någonting skadas i samband med detta.

Något som du ska komma ihåg när det gäller trafikolyckor är att om olyckan inte är ditt fel utan någon annans så kommer skadorna på din bil att täckas av den andre personens trafikförsäkring. Då behöver du alltså inte använda din egen försäkring utan får pengar från en trafikförsäkring som den andre har tecknat (vilken är obligatorisk för alla som har en bil). I detta fall behöver du alltså inte oroa dig för din försäkring.

Annat bra att veta om vagnskadeförsäkring

När du ska försäkra din bil kan du i princip välja ett av tre steg. Det första och mest grundläggande steget är trafikförsäkringen. Den är obligatorisk och täcker skador på dig själv och andra människor du eventuellt råkar skada, plus skador på annans egendom. Nästa steg är halvförsäkringen vilken förutom trafikförsäkringen även lägger till en delkaskoförsäkring som t ex går in ifall din bil blir stulen, börjar brinna eller vid glasskador etc. Sista steget är helförsäkringen. Det är en halvförsäkring plus just en vagnskadeförsäkring. Detta är det högsta skyddet du kan få. Sen finns det dock alltid ett antal tilläggsförsäkringar du kan teckna som ger mer skydd inom olika områden.

Ifall du har en ny bil så kan det tänkas att du redan har en vagnskadeförsäkring eller en vagnskadegaranti för din bil som följer med vid köpet. I detta fall behöver du inte teckna någon ny vagnskadeförsäkring förrän garantin som följer med går ut. Då kan du istället välja en halvförsäkring och ändå få samma skydd som om du hade valt en helförsäkring.

Tänk på att det finns omständigheter som gör att din vagnskadeförsäkring (och även andra bilförsäkringar) blir ogiltiga. Ifall du krockar eller råkar ut för en olycka när du kör onykter kan t ex försäkringen sluta gälla och då får du betala allting ur egen ficka. Var noga med att läsa igenom alla villkor så att du vet vad som gäller och vad som kan tänkas göra att försäkringspengarna inte betalas ut.