Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Försäkring fritidshus

En fritidshusförsäkring är på många sätt lik en vanlig hemförsäkring men gäller istället för ditt fritidshus. I försäkringen ingår ganska många av de saker som t ex en villaförsäkring omfattar men vissa saker är borttagna och vissa andra saker, som är specifika för just fritidshus, är istället tillagda. Här går vi igenom lite vad som ingår och vad som inte ingår i en försäkring för fritidshus och lite annat som kan vara bra att veta.

Detta ingår i en fritidshusförsäkring

Ditt fritidshus och andra byggnader som tillhör och finns angivna på försäkringsbrevet är försäkrade. Andra byggnader kan vara garage, båthus, gästhus eller uthus etc. Även tomtmark och trädgård är försäkrade och sådant som finns i anslutning till dessa så som brygga eller staket. Lös egendom som du har i ditt fritidshus är också försäkrad. Sådant som du äger och i många fall även sådant som du hyrt eller lånat och som förvaras i fritidshuset täcks av försäkringen. Det som inte täcks är exempelvis motorfordon, båtar, pengar och andra värdehandlingar.

I din försäkring har du skydd mot exempelvis stöld vid inbrott och får dessutom ersättning för skadegörelse etc som sker i samband med ett inbrott. Du har även ersättning för skador vid brand, läckage, naturkatastrofer som storm eller översvämning och andra saker av den här naturen.  Skulle vilda djur ta sig in i huset har du skydd som täcker skador som uppstår i samband med det.

Ifall du skulle råka ut för något som leder till att du blir skadeståndsskyldig får du också hjälp. Försäkringsbolaget hjälper dig att undersöka ifall du verkligen är skadeståndsskyldig och betalar ut skadestånd upp till ett visst maxbelopp ifall det skulle visa sig att du måste betala. Du har även rätt till ersättning för advokat- och rättegångskostnader som uppstår i samband med tvist som är kopplat till ditt fritidshus.

Detta ingår inte i en fritidshusförsäkring

Som vi skrivit tidigare i artikeln så finns skydd för din privata egendom som förvaras i fritidshuset men du får inte ersättning för exempelvis pengar eller andra värdehandlingar. Vare sig motorfordon eller båtar och andra vatten- eller luftfordon ingår i försäkringen så där behövs i så fall en separat försäkring. För t ex en mindre båt går det i vissa fall att skaffa en tilläggsförsäkring för att få skydd.

Sådant som ingår i t ex en villaförsäkring som inte ingår i en försäkring för fritidshus är huvudsakligen ganska logiska saker så som reseförsäkring och överfallsförsäkring. Dessa saker har du ju normalt i din vanliga hemförsäkring och då behövs det inte ytterligare skydd.

Det finns en hel del tilläggsförsäkringar att skaffa för den som vill komplettera sin försäkring med ytterligare skydd. Du kan exempelvis skaffa en drulleförsäkring (allriskförsäkring) som gäller för ditt fritidshus, för både byggnad och tomtmark eller utökat skydd för läckage. Det finns även tillägg för mindre båtar som man vill ska ingå i en fritidshusförsäkring och en del annat beroende på vilket försäkringsbolag man har.