Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Är bonusar dåliga för motivationen?

Det är ganska vanligt med bonusar, speciellt inom vissa områden, t ex där hårt jobb och bra beslut leder till stora ekonomiska vinster för företag. Det är exempelvis vanligt med bonusar i bank- och finansvärlden. Uppnår du några specifika mål får du t ex en extra slant som tack. Frågan är dock ifall bonusar faktiskt motiverar och gör att du jobbar bättre.

Enligt Håkan Salwén som är doktor i praktisk filosofi kan nämligen bonusar och belöningar ha negativ inverkan istället för positiv. Han pratar om att det finns två typer av motivation, intern och extern. Den interna motivationen är i princip den egna viljan att göra någonting, alltså att man tycker att det är roligt, intressant eller att man känner inre tillfredsställelse när man lyckas med en uppgift. Extern motivation är istället olika typer av belöningar som kommer utifrån och där räknas givetvis bonusar och belöningar av olika slag in.

Enligt Salwén är det så att de som belönas med t ex pengar när de utfört en uppgift i framtiden kommer vara mindre motiverade att fortsätta prestera lika bra. Själva förklaringen till detta är att den som drivs av extern motivation så som bonusar tappar fokus på själva uppgiften och han eller hon gör jobbet för att få sin belöning och inte för att det känns tillfredsställande och bra att lyckas göra ett bra jobb. Personen i fråga tappar lite av känslan att man är i kontroll och det blir snarare så att man känner sig styrd och kontrollerad utifrån.

Vad jag tror om motivation och bonusar

Personligen tror jag nog att den allra bästa motivationen alltid kommer från att man tycker något är roligt, intressant eller stimulerande. Om man vill göra en viss uppgift och ifall man trivs med de utmaningar man har framför sig kommer man prestera som bäst. Trivs man på sitt jobb rent allmänt gör det nog även också att man kämpar lite hårdare.

Det här med bonusar kanske kan vara lite lurigt. Salwén tror att bonusar och belöningar gör att man kommer prestera sämre framöver än om man inte fått någonting. Jag är självklart ingen expert inom detta område men jag tror att om personen i fråga inte känner speciellt mycket inre motivation så kan kanske istället lite extern motivation hjälpa. Ifall man tycker att en viss arbetsuppgift är tråkig skulle det ju åtminstone vara lite bättre om man fick en belöning ifall man utförde den väl.

Dock är kanske problemet i detta läget att man har anställt en person som inte tycker att jobbet som han eller hon gör är intressant eller stimulerande. Fokus kanske borde ligga på att rekrytera rätt person till rätt jobb och att få folk att trivas på sin arbetsplats rent allmänt. Ifall den anställde känner att det är roligt på jobbet och trivs med sina arbetsuppgifter kommer nog automatiskt viljan att göra bra ifrån sig. Kanske är det här man borde satsa en del av de pengar som istället går till bonussystem och belöningar.

Andra negativa effekter av bonussystem

Förutom att bonusar eventuellt kan ha negativa effekter på motivationen för enskilda personer finns det även andra aspekter som är värda att ta upp. Framför allt sägs bonusar bidra till att de ekonomiska klyftorna ökar. Inkomstskillnader kan leda till ekonomisk och även politisk instabilitet och kan skada ekonomin på lite längre sikt.

Ett annat problem är själva hetsen att prestera bättre och dra in mer pengar. Eftersom stora bonusar självklart är eftertraktade tar folk större risker för att lyckas uppnå målen och få sin belöning. Ofta är en bonus kopplad till hur mycket pengar man tjänar, hur mycket man säljer eller andra mer eller mindre kvantifierbara mål. För att uppnå målen tar de anställda stora risker, t ex genom att investera pengar på ett sätt som innebär stor risk men förhoppningsvis hög avkastning.

Inom bank- och finansvärlden är det aldrig direkt bra när beslut tas baserat på personlig "girighet" snarare än att man tänker igenom, analyserar och gör det som är absolut bäst för helheten. Går det bra är det givetvis ingen som klagar - och bonusen ramlar in, men går det dåligt kan konsekvenserna vara stora och väldigt negativa (för både enskilda personer, företag och eventuellt kunder etc).

Tittar man istället på säljare som får bonusar kan det istället bli att de kör med lite fula metoder eftersom de vill uppnå målen och få belöningen. Detta är egentligen lite samma sak. Själva poängen är att de anställda gör saker som de vanligtvis inte skulle göra eftersom det finns pengar att hämta hem, och ofta är det tyvärr så att kraven för att få en bonus är så pass tuffa att det krävs lite mer riskabla metoder.

Följ oss på Facebook