Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Ännu en höjning av reporäntan

Idag höjdes reporäntan med ytterligare 0,25% och ligger nu på 1,75%. Riksbanken räknar med att höja räntan ytterligare 0,75% efter hand under året så att den slutar på 2,5% och sedan kommer ännu fler höjningar under de närmaste åren för att sluta på en reporänta på runt 3,6% i början av 2014.

Skälet till höjningen är att Riksbanken anser att ekonomin är god med ökad tillväxt och högre sysselsättning och även högre löner framöver. Det behövs då en räntehöjning för att hålla ordning på den ekonomiska balansen. Dock var inte alla ledamöter i Riksbanksdirektionen överens. Det finns sex ledamöter och av dessa var två av uppfattningen att man inte ska höja lika mycket som man gör utan ha en plan som innebär en lugnare öppning och sen höja lite mer längre fram.

Höjningen av Riksbankens styrränta påverkar boräntorna så att bolånen blir lite dyrare. Just inför den här höjningen kommer inte boräntorna påverkas speciellt mycket eftersom alla väntade sig en höjning av reporäntan och ränteläget är redan justerat. I framtiden kan vi dock vänta oss högre boräntor, vilka kan nå närmare 6 procentenheter om några år.

Även sparräntorna påverkas självklart av en höjd reporänta men normalt inte lika mycket. Bankernas räntor följer inte reporäntan exakt och vid höjningar kan gapet mellan bankernas egna räntor och styrräntan öka eller minska. Du ska alltså inte automatiskt räkna med en lika hög höjning av sparräntan som höjningen av reporäntan.

Följ oss på Facebook