Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Bolåneräntan och reporäntan inte längre lika tajta

Historiskt har bolåneräntan och reporäntan (styrräntan) varit ganska nära knutna till varandra och när reporäntan sänkts har även bolåneräntorna gått ner mer eller mindre motsvarande. På senare tid har dock bankerna varit mindre villiga att sänka bolåneräntorna när reporäntan har sänkts och det gör att sänkningarna av reporäntan kan bli lite mindre effektiva.

I dagsläget verkar det som att bankerna utnyttjar sänkningarna av reporäntan för att justera upp sina marginaler så att de tjänar lite mer pengar på bolånen. Det betyder alltså att man inte säker räntorna lika mycket som reporäntan sänks och gapet blir lite större. På så vis kan bankerna lägga sig på en nivå som de själva tycker känns lagom istället för att följa reporäntan slaviskt.

För ett år sedan var gapet mellan styrräntan och bolåneräntorna ca 1,9 procent. Detta ansågs då vara en ganska hög siffra. Innan reporäntan sänktes (från 1,75 procent) låg räntegapet på 2,55 procent och om nu bankerna inte sänker sina bolåneräntor kommer gapet istället vara 2,8 procent.

Bankerna försvarar sig med att de har höga upplåningskostnader och måste hålla högre bolåneräntor av detta skäl. De säger att de väldigt sällan lånar pengar av Riksbanken och då spelar inte reporäntan någon större roll för hur de sätter sina egna räntor. Många banker lånar via fleråriga bostadsobligationer och man säger att om läget blir bättre där så kommer det i så fall påverka boräntorna positivt.

En gissning är att när väl en större marginal har etablerats så kan bankernas boräntor troligen börja följa reporäntan igen, fast då som sagt med ett lite större gap än vi kanske är vana vid sedan tidigare år. Som det är nu kan det tänkas att Riksbanken tvingas sänka reporäntan ytterligare för att väga upp den uteblivna effekten.

Vi kommer efter detta fortsätta bygga på med mer men så länge hoppas vi detta ska vara tillräckligt för att ni ska vara nöjda.

Följ oss på Facebook