Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Fler skulder pga SMSlån igen

Förra året ökade återigen antalet skulder som kom in till Kronofogden till följd av SMSlån och mikrolån. Under 2011 kom det in hela 18 procent fler ärenden (totalt var det 33 064 st) än året innan. Det är väldigt enkelt att ta ett SMSlån vilket gör detta till ett alternativ många vänder sig till ifall de behöver pengar, t ex för att betala av gamla skulder.

Under 2010 var andelen obetalda skulder från SMSlån på nedgång och det var hela 40% färre skulder än året tidigare när det var en toppnotering. Nu är det alltså återigen på väg upp. Man införde förra året striktare regler för långivare som erbjuder mikrolån men dessa har tydligen inte haft den önskade effekten - som givetvis var att antalet obetalda lån skulle minska.

Tidigare har man fastställt att ungefär hälften av alla SMSlån / mikrolån går till att betala av gamla skulder medan resten går till olika typer av konsumtion. Det innebär tyvärr att väldigt många lån tas för att betala på befintliga skulder, vilket definitivt inte är något man bör göra. Om man tar nya lån för att betala på gamla lån kommer man ofta bara längre och längre ner i skuldfällan.

Ungdomar står för ca 19 procent av alla SMSlån och fördelningen mellan könen är väldigt jämn. Ungefär hälften som lånar är män och andra hälften kvinnor. Bland de äldre är det vanligare att kvinnor tar SMSlån.

Undvik SMSlån för att betala av gamla skulder

Som vi skrev ovan är det ca 50 procent av dem som tar SMSlån och mikrolån (enligt äldre statistik) som använder pengarna för att betala av gamla lån och krediter. Nackdelarna med detta är flera och man bör undvika det så långt det bara går. SMSlån är relativt dyra och ska helst bara tas ifall man vet att man har nog med pengar för att lugnt kunna återbetala dem när 30 dagar har gått.

Ifall man tar ett litet dyrt lån, som ett SMSlån i grunden är, för att klara av en avbetalning på ett gammalt lån så kommer man plötsligt ha en helt ny skuld som måste betalas tillbaka. Dessutom är den gamla skulden fortfarande kvar. Nästa månad kommer du alltså fortfarande tvingas betala på den skulden plus att du nu måste betala tillbaka din nya skuld. Kommer du har råd till det om du var tvungen att låna för att betala på din gamla skuld den här månaden?

Ska man ta ett nytt lån för att betala på gamla lån ska det i så fall vara ett stort billigt lån som ersätter gamla dyra lån. I så fall måste man låna tillräckligt för att kunna betala av hela det gamla lånet på en gång så att man slipper framtida kostnader helt och hållet. Man kan då samla sina små dyra lån till ett stort lån med låg ränta, vilket blir klart billigare totalt.

Följ oss på Facebook