Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vad består bensinpriset av och vad påverkar priset?

Det är inte direkt billigt att tanka bilen just nu, vare sig man har en bensinbil eller dieselbil. Priserna har nått nya höjder under året och det blir dyrt för många som är beroende av bilen. Två intressanta frågor är då; 1. Vad består egentligen bränslepriset av och 2. Vad påverkar om priset går upp eller ner?

De flesta tycker nog att det vore bra med lägre priser på bränsle just nu, både bensin och diesel. Denna fråga var också het inför valet då det ofta pratades om höga bränslepriser tillsammans med vallöften om att sänka priset.

Vad som påverkar priset är en intressant fråga och det finns givetvis både yttre omständigheter och “inre” men för att börja i rätt ände är det kanske bäst att gå igenom vad som faktiskt utgör bränslepriset. Det finns flera olika delar som bygger på och ger det slutliga priset.

Höga elpriser ger dyr elräkning

Dessa delar består bränslepriset av

Första delen är den mest uppenbara och enklaste att förstå. Det är helt enkelt produktkostnaden, alltså bränslet i sig.

Produktkostnaden

Det kostar med bensin / diesel helt enkelt och det är något vi får betala för. Det är också denna del som huvudsakligen påverkas av yttre faktorer som utbud och efterfrågan och vad som händer i världen.

Just nu står bränslekostnaden för ungefär 50 % av det totala priset vid pumpen när det gäller bensin. När det gäller diesel är det en högre andel produktkostnad, runt 64 %. Det är dock en faktor som spelar in här, vilket är den så kallade reduktionsplikten.

Reduktionsplikt höjer produktkostnaden

Reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018 och handlar om att blanda in biodrivmedel i bränslet för att skapa färre utsläpp. Det handlar inte om att det släpps ut mindre för att man använder bränsle med biodrivmedel i dock, vilket man kan tro, utan snarare om att biodrivmedel rent allmänt inte gör något koldioxid-avtryck (det nollas genom att man odlar de grödor som används till biobränslet).

Det är dock dyrare med biobränsle än vanligt bränsle och det innebär att ju mer sådant man blandar i ju dyrare blir produktkostnaden. Reduktionsplikten slår mot både bensin och diesel. Miljön blir gladare men plånboken får jobba lite hårdare helt enkelt, vilket väl får räknas som en fair trade!

Skatter och moms

Den andra delen av bränslekostnaden är helt enkelt skatter av olika slag. Moms är också en skatt och räknas in här. De skatter som finns på bränslet är koldioxidskatt och energiskatt. De skatterna står för ca 30 % av den totala kostnaden vid pump.

Sedan tillkommer också moms med 25 % och det som är intressant är att man inte bara betalar moms på produktkostnaden, alltså själva bränslet, utan man betalar också moms på de andra skatterna.

Totalt uppgår skatt och moms till ungefär hälften av bensinpriset vid pump. När det gäller diesel är det som sagt lite annorlunda då det är en högre andel produktkostnad och mindre skatt. Momsen är densamma på diesel men eftersom skatten inte är lika hög så blir det totalt en mindre andel skatt, ungefär 36 % av totalpriset.

Vad som påverkar skatterna i sig kan vara många olika saker. Det handlar oftast om politiska beslut och att man vill ha mer pengar för att finansiera olika saker i sin budget osv. Ofta handlar det idag om miljön och klimatet och att försöka uppnå miljömål och minskade utsläpp etc.

Vad påverkar priset på bensin och diesel?

Eftersom vi har två huvudsakliga delar av priset så är det också två olika delar som påverkar priset på olika sätt. Produktpriset påverkas huvudsakligen av yttre omständigheter där utbud och efterfrågan spelar in.

Oljepriser kan alltid röra sig upp och ned samt att specifika händelser i världen kan påverka i sin tur. Kriget i Ukraina påverkar givetvis och drar upp priserna lite extra, även om det givetvis bara är en mindre påverkan av det totala priset.

Reduktionsplikten är något som också som sagt påverkar priset på bränslet. När man blandar i biobränsle så blir det dyrare då sådant bränsle kostar mer att producera. Det finns därmed också en möjlighet att styra priset lite här genom att ändra hur mycket biobränsle man kräver blandas in i bensin och diesel.

Ett verktyg som regeringen kan ha för att sänka priset på bränsle är därmed att minska kravet på andelen biobränsle som blandas in. Detta skulle givetvis också innebära mer eller mindre miljövänligt bränsle och det kan nog ses som ett steg bakåt att minska reduktionsplikten.

Skatter och moms

Den andra delen av bränslepriset är skatter och moms. Det går att sänka skatten eller minska momsen för att få ett billigare pris vid pump. Detta skulle påverka dieseln mindre än det påverkar bensinen med tanke på att skatterna är en mindre del av dieselpriset, där produktkostnaden istället är högre.

Det är väl inte så troligt att man kommer att införa en annan momssats på bränsle än på andra saker, då den är 25 % även här. Det är därför förmodligen inte här vi kommer se någon förändring. Möjligen kan man se över att det inte betalas moms på skatterna, vilket skulle spara in 1-1,5 kronor eller något sådant på bränslepriset.

Alternativet är att regeringen väljer att sänka skatten på bensin och diesel och därmed få ett lägre pris vid pump. Detta är så klart en klar möjlighet men det innebär också två saker. För det första innebär det att man får mindre skattepengar att spendera i sin budget och för det andra innebär det kanske ett visst steg tillbaka när det gäller miljötänk.

Nyligen försvann den tillfälliga skattesänkningen på 1,05 kronor (1 maj till 1 oktober 2022) vilket gjorde bränslepriserna lite högre igen. Detta stod alla partierna bakom utom Miljöpartiet och var ett svar på att bränslepriserna steg orimligt mycket på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

En annan del av prissänkningen var permanent men just denna del var bara tillfällig och tanken var hela tiden att den skulle sluta gälla den 30 september. Tyvärr är kriget i Ukraina fortfarande inte slut och bränslepriserna är fortfarande extra höga, så det hade givetvis inte skadat om denna skattesänkning fortsatte längre.

Nu när den nya regeringen tar vid är tanken att de ska genomföra sänkningar som gör priset vid pump lägre men det återstår att se exakt hur mycket detta kommer att göra och även varifrån pengarna tas. Just nu verkar det som att man kommer att minska reduktionsplikten, vilket gör att själva bränslet blir billigare och därmed kan man spara in någon krona, men det kommer då på bekostnad av miljömål. Med lite tur genomför man andra åtgärder istället eller kombinerat.

Följ oss på Facebook