Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Hemförsäkring - Självrisk

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste hemförsäkringen!

Självrisk är ett belopp som man själv betalar innan dess att hemförsäkringen tar vid och betalar kostnaderna för t ex skador på egendom eller annat. I de flesta fall måste du först betala en självrisk när du vill ha ut pengar på försäkringen men i vissa fall slipper du även självrisken. Ifall t ex din tv blir stulen eller råkar ut för en olycka så kan du få ut pengar för denna via din hemförsäkring men måste först betala ett visst belopp i självrisk.

Självrisk - Vad är detta egentligen?

Din hemförsäkring kommer att täcka kostnader som uppstår i en hel rad olika situationer. Det är skönt att veta att detta skydd finns ifall någonting skulle gå sönder, förstöras eller stjälas etc. I de flesta fall måste du dock betala en viss summa själv, helt och hållet ur egen ficka, innan du kan få några pengar från försäkringsbolaget. Denna summa kan variera ganska mycket, en hemförsäkring från ett försäkringsbolag behöver inte ha samma villkor som en annan hemförsäkring.

Du kan dessutom i de flesta fall välja din egen nivå när det gäller självrisk. Antingen ha en låg självrisk eller en mellanhög eller hög självrisk. Beroende på vad du väljer kommer din försäkringspremie bli dyrare eller billigare. Att välja en låg självrisk gör att din försäkring blir lite dyrare men i gengäld vet du att du inte behöver lägga så mycket pengar själv om någonting skulle hända. Det är alltid en avvägning.

Grundsjälvrisk - Detta är det fasta belopp du kommer att få betala själv när det är dags att kräva ut pengar från din hemförsäkring. Vanligast är att självrisken ligger på 1500 kr som lägst och sedan brukar du även kunna välja ett par andra nivåer om du vill ha lite lägre kostnad för din försäkring. Du kan t ex välja att ha 5000 kr eller kanske 10 000 kr i självrisk och då blir försäkringen lite billigare varje månad istället. Vad du ska välja är upp till dig, du får fundera på vilket du tror är mest lönsamt i längden.

Utöver detta fasta belopp som kallas för grundsjälvrisk kan det även tillkomma ytterligare belopp som du själv måste stå för. Det är inte alla delar av din hemförsäkring som kräver ännu större självrisk men det kan t ex vara ifall du behöver ekonomisk hjälp vid rättstvist eller vid stöld av cykel. I dessa fall är självrisken oftast en viss procent av den totala kostnaden, exempelvis 20 - 25 %. I detta fall används grundsjälvrisken som ett lägsta belopp som du måste betala ur egen ficka. Några exempel på sådant där det inte finns någon självrisk alls är t ex vid olycksfall på fritid och inbrott / stöld när ett godkänt larm finns installerat. Vad som gäller kan variera lite så det är alltid bra att läsa igenom villkoren för just din hemförsäkring.

Vad ska jag välja för självrisk för min hemförsäkring?

Det går inte att säga på rak arm vad som är att föredra. En låg självrisk innebär att du inte behöver betala så mycket själv ifall någonting inträffar men det innebär också en lite högre försäkringspremie. En högre självrisk innebär i sin tur att du får betala betydligt mer själv men att du istället har en lite lägre försäkringspremie.

Försäkringspremien är kostnaden du får betala för din försäkring varje år och så länge ingenting inträffar och du inte behöver utnyttja försäkringen så kommer det ju vara en fördel att ha en så låg kostnad som möjligt. Så fort du behöver utnyttja försäkringen är det dock bra att ha en så låg självrisk som möjligt eftersom att det helt enkelt blir en mindre kostnad för dig.

Det gäller alltså att väga dessa saker mot varandra och fundera på vad som passar just dig. Tänk på att många saker som inte är så dyra inte kommer att täckas av försäkringen alls ifall du väljer en självrisk på t ex 5000 kr då allt detta kommer att hamna inom vad du själv måste betala i självrisk. Har du inte så många saker av det billigare slaget utan mer satsar på dyra prylar kanske det kan vara värt att köra på lite högre självrisk, men man ska alltid tänka på att försöka jämföra och se vad som är mest lönsamt totalt.