Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Hemförsäkring - Villa

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste hemförsäkringen!

En hemförsäkring för din villa brukar ofta kallas för villaförsäkring. Hemförsäkring och villaförsäkring är i princip samma sak. Det som ingår i en hemförsäkring ingår även i en villaförsäkring med skillnaden att det i en villaförsäkring även ingår lite extra skydd för ditt hus och din tomt. I denna artikel går vi lite snabbt igenom det som normalt ingår i en villaförsäkring och tar även upp det som eventuellt skiljer villaförsäkringen från en vanlig hemförsäkring.

Egendomsförsäkring - Här får du skydd för din egendom. Du får ersättning från försäkringen för skador på privat egendom av olika slag. Detta gäller även för saker du har lånat eller hyrt så länge det är för privat bruk. Försäkringen täcker även in skadegörelse, stöld och inbrott. En hemförsäkring för villa täcker här även in skador på själva huset eller tomten.

Ansvarsförsäkring - Skydd ifall du råkar skada någon person eller skada deras egendom. Från försäkringen får du pengar som täcker skadorna men även t ex kostnader för rättegång ifall en tvist skulle uppstå och eventuellt skadestånd som måste betalas till annan person. Här ingår dessutom möjlighet att få hjälp med att kolla upp om du verkligen är skadeståndsskyldig och att förhandla fram skadeståndets omfattning.

Överfallsförsäkring - Här får du ett skydd som täcker överfall på dig eller annan som omfattas av din villaförsäkring. Du får ersättning ifall du skadas av annan person t ex vid misshandel, våldtäkt eller annat fall där du blir angripen. I försäkringen ingår ersättning för sjukhusvistelse och för förlorade arbetsinkomster i samband med detta, ifall du inte kan arbeta. Ifall du skulle bli invalidiserad betalar försäkringen också ut.

Rättsskyddsförsäkring - Detta skydd går in ifall du av något skäl skulle hamna i en rättstvist. Försäkringen täcker upp rättegångskostnaderna och kostnader för advokat i den utsträckning en sådan behövs. Detta gäller för dig som privatperson (alltså ej företag) vid en vanlig rättstvist men även vid brottsmål.

Reseförsäkring - Vanligt är att det även ingår en grundläggande reseförsäkring i din hemförsäkring för villa. I denna ingår ersättning för skador eller sjukdom som inträffar när du är ute och reser. Försäkringen gäller ofta för resor upp till 45 dagar och vill du resa längre kan en tilläggsförsäkring krävas.

Speciellt för en hemförsäkring för villa / villaförsäkring

Huvudsakligen är en villaförsäkring samma sak som en vanlig hemförsäkring. Det som skiljer dem åt är att en villaförsäkring även täcker in en del saker som är specifikt för en villa. Detta innebär t ex att en villaförsäkring ersätter t ex skador på ditt hus ifall det har varit inbrott, så som uppbrutna dörrar eller fönster och annan skada. I många fall kan en villaförsäkring även täcka kostnader för t ex värmepumpar, oljepannor och andra saker som hör till din villa och som råkar gå sönder eller är felaktigt installerade osv.

Exakt vad du kan förvänta dig av din hemförsäkring för villa kan vi inte säga här då det varierar mellan olika försäkringsbolag. Det som har räknats upp ovan är dock sådant som ingår i de flesta hemförsäkringar och villaförsäkringar och borde ingå även i den som du tecknar. Sådant som ingår specifikt i en villaförsäkring bör du alltid kolla upp så att du vet vad det är du betalar för. Nästan alla försäkringsbolag erbjuder sedan även en mängd olika tilläggsförsäkringar ifall du känner att du vill ha utökat skydd.