Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Villkor för hemförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste hemförsäkringen!

Det finns en hel del villkor när det gäller hemförsäkring och andra försäkringar. Det är alltid viktigt att ha åtminstone en grundläggande koll på vad som gäller för sin hemförsäkring då det kan vara skillnaden mellan att få ut några pengar och att inte få ut några när olyckan är framme. Här gör vi en lite mer allmän genomgång av vad som gäller och vilka villkor som finns, sen kan dessa skilja sig lite mellan olika försäkringsbolag så du får inte glömma att kolla upp vad som gäller för just din hemförsäkring.

Var gäller din hemförsäkring?

Normalt gäller en hemförsäkring som tecknas hos ett svenskt försäkringsbolag i hela Norden. De delar av hemförsäkringen som gäller sådant som inte är kopplat till ditt hem gäller också i andra länder under en kortare period, ofta 45 dagar. Detta betyder alltså att du har ett vanligt skydd genom din hemförsäkring när du är på semester men om du planerar att stanna mer än 45 dagar behövs oftast en tilläggsförsäkring.

Vem täcks in av din hemförsäkring?

En hemförsäkring som du tecknar täcker inte bara in dig själv utan även alla de som bor på samma ställe och är folkbokförda på samma adress. Det räcker därför med att ha en enda hemförsäkring för dig och hela din familj. Ifall du har barn under 18 år som inte bor på samma adress kan försäkringen även täcka in dessa så länge som de inte har en egen försäkring eller får ut pengar från annan försäkring. Hemförsäkringen täcker självklart även in ditt hem om det så är en villa eller en lägenhet och ersätter skador på egendom osv.

Vilken egendom täcks in av din hemförsäkring?

Exakta villkor kan variera lite mellan olika försäkringsbolag men som grundregel kan sägas att hemförsäkringen gäller för all egendom som du själv äger men även för egendom som du för ögonblicket lånar eller hyr så länge detta är för privat bruk. Huvudsakligen täcks sådant in som finns i bostaden men i vissa fall kan du även få ut pengar för sådant som gått sönder, försvunnit eller blivit stulet på annan plats. Du kan även få ersättning för en del andra mer specifika saker men vad som gäller bör du kolla upp med ditt försäkringsbolag så att du vet. Det är viktigt att i försäkringsbrevet specificera vad försäkringen ska gälla och att även försöka värdera sin egendom på ett bra sätt. Detta underlättar ifall ersättning ska betalas ut.

Vad ingår mer i en hemförsäkring?

Förutom skydd av egendom i en så kallad egendomsförsäkring så ingår även en hel del andra bra saker i en hemförsäkring. Du har t ex en ansvarsförsäkring som ger dig stöd ifall du skulle råka skada någon annan eller annans egendom. Där får du även ekonomisk och rättslig hjälp ifall det bli tal om skadestånd. Det ingår även en överfallsförsäkring som täcker in skador på dig själv eller annan försäkrad person på grund av överfall så som misshandel, våldtäkt eller liknande. Du får då också ersättning för vistelse på sjukhus och eventuellt bortfall av arbete etc.

Ifall du skulle råka hamna i en rättslig tvist får du stöd av den del som kallas för rättskyddsförsäkringen och som täcker in rättegångskostnader och advokatkostnader etc. Du får stöd vid rättstvister och brottsmål. Slutligen har du som sagt även en reseförsäkring som täcker in skador och sjukhusvistelse etc vid resor till andra länder. Ifall du är borta länge krävs en tilläggsförsäkring för fullt skydd.

Vad gäller för självrisken?

Du måste själv stå för självrisken, vilket är ett visst belopp som du måste betala ur egen ficka innan själva försäkringen sätter igång och betalar resten. Hur mycket du får betala i självrisk varierar beroende på vilken del av försäkringen det gäller. Självriskens storlek beror även på de val du gör när du tecknar en hemförsäkring då du ofta kan välja att ha en låg eller en hög självrisk och på så sätt även få en högre eller en lägre försäkringspremie. Vissa delar av försäkringen brukar ibland vara utan självrisk medan andra delar kan ha en självrisk som är lite högre. Exempel på egendom som ofta har lite högre självrisk är cykel.

Vad gäller för att få ut pengar från försäkringen?

Det är alltid viktigt att du läser igenom alla villkor så att du vet vad som gäller. Har man en försäkring är det inte speciellt roligt att inte kunna använda den på grund av att man har gått mot de villkor som finns. För att få pengar krävs nästan alltid att du har varit aktsam med ditt hem eller dina tillgångar, eller med dig själv för den delen. Vid stöld gäller att dörrar och fönster ska ha varit ordentligt låsta och att stölden ej utförts av någon som lovligen har en nyckel.

Cykel och liknande måste ha varit låst och låsanordningen godkänd. Det allra bästa är om den även varit inlåst i ett förvaringsutrymme eller liknande. Sådant som du tar med dig utanför bostaden som en Ipod eller en digitalkamera ingår i många fall inte i hemförsäkringen men du kan få ersättning ifall du har en tilläggsförsäkring, t ex en allriskförsäkring. Det finns många regler som avgör när du kan få ersättning och hur mycket du får ut. Glöm inte att läsa villkoren.

Följ oss på Facebook