Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Allmän sjukförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste sjukförsäkringen!

Den allmänna sjukförsäkringen är något annat än en vanlig sjukförsäkring som du kan teckna hos ett försäkringsbolag (denna kallas då oftast för sjukvårdsförsäkring och ger dig rätt till privat vård ifall du blir sjuk).

Den allmänna sjukförsäkringen införskaffades redan 1955 i Sverige enligt lagen om allmän sjukförsäkring och är till för att ge trygghet för personer som blir sjuka och behöver sjukskrivas från sina jobb. Sjukförsäkringen administreras av Försäkringskassan och det är dit du ska vända dig för att få sjukpenning när du tvingas vara hemma från jobbet en längre tid till följd av sjukdom etc.

Hur fungerar allmän sjukförsäkring?

När du är sjuk ska du anmäla detta till din arbetsgivare. När du anmäler att du tvingas vara hemma på grund av sjukdom får du ersättning först i form av sjuklön. Sjuklönen betalas ut av din arbetsgivare. Du får sjuklön i upp till 14 dagar och om du fortfarande är sjuk efter denna period ska du anmäla detta till Försäkringskassan så att du kan börja få sjukpenning. Sjuklönen är 80 % av din vanliga lön. Många kollektivavtal ger dig dessutom mer än 80 % så det kan vara bra att kolla upp detta med facket om du blir sjuk.

Sjukpenning får du alltså om du varit sjuk minst 14 dagar. Hur mycket du får ut beror på vad du har för sjukpenninggrundande inkomst eller "SGI". Din SGI baseras på hur mycket du får i lön. Din sjukpenning är 80 % av din sjukpenninggrundande inkomst och du har rätt att få ut sjukpenning i 364 dagar under en period på 450 dagar. Ifall du fortfarande är sjuk efter dessa dagar är slut kan du möjligen få förlängd sjukpenning, vilket du måste ansöka om.

Ifall du har en godkänd arbetsskada eller en allvarlig sjukdom etc så finns det möjlighet att få förlängd eller fortsatt sjukpenning. Normalt gäller den förlängda sjukpenningen i högst 550 dagar men det finns alltså undantag där du kan få sjukpenning tills vidare utan någon tidgräns. Det finns många regler för vad som gäller och dessa läser du bäst om på Försäkringskassans hemsida.

Den allra första dagen du är sjuk kallas för karensdag och den dagen får du aldrig någon ersättning vare sig du har sjuklön eller sjukpenning. All ersättning börjar alltså gälla från dag två som du är sjuk. Glöm inte att anmäla sjukdom till din arbetsgivare redan första dagen du är sjuk så att du inte missar någon ersättning.

Det finns många regler för allmän sjukförsäkring

Allmän sjukförsäkring och sjukpenning är inte helt okomplicerat och vi har långt ifrån all information. Därför bör du kolla på Försäkringskassans hemsida om du vill fler detaljer eller om du vill ta reda på vad som krävs i just ditt fall. Här ska vi dock försöka gå igenom det mest elementära.

Arbetsförmågan avgör - inte din sjukdom

Det som avgör om du får vara hemma med sjukpenning är egentligen inte om du är sjuk eller ej, utan om du har en sjukdom som gör att du inte kan utföra ditt normala arbete. Med andra ord kanske du kan vara sjuk men ändå utan problem klarar av att sköta dina vanliga arbetsuppgifter, och då har du inte rätt till sjukpenning utan bör gå tillbaka till jobbet.

Ifall du är sjuk i mer än 90 dagar så ändras kravet från att du ska klara av dina vanliga arbetsuppgifter till att du ska klara av något arbete över huvudtaget hos arbetsgivaren. Om du då kan få jobba med något annat, något som du klarar trots att du är sjuk, så har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter 180 dagar blir det ännu hårdare. Då får du bara sjukpenning ifall du inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden. Det behöver inte vara hos din gamla arbetsgivare utan i princip var som helst.

Läkarintyg behövs

När du har varit sjuk i sju dagar krävs det ett läkarintyg för att du ska få fortsatt ersättning från sjuklön och senare också sjukpenning. Det kan till och med hända att arbetsgivaren eller Försäkringskassan kräver ett läkarintyg redan från första dagen. Läkarintyget ska innehålla information om sjukdomen, hur den påverkar din förmåga att sköta dina arbetsuppgifter och hur länge du skulle behöva vara sjukskriven. Det är viktigt att läkaren fyller i tillräckligt med information om sådant för annars finns risken att Försäkringskassan kräver kompletteringar.

Du som är egen företagare har också rätt till sjukförsäkring

För dig som är egen företagare gäller lite andra regler än för dem som har anställning hos någon annan. För det första kan du inte få ut någon sjuklön eftersom arbetsgivaren betalar denna. Du har istället rätt till sjukpenning redan från början.

Du kan dessutom som egen företagare själv bestämma hur många karensdagar du vill ha. Normalt har en anställd bara en karensdag, då man inte får någon ersättning, men som egen företagare kan man välja att köra på flera dagar istället och då få lägre sjukförsäkringsavgift. Ju fler dagar, ju lägre avgift. Du kan välja att ha upp till hela 30 karensdagar. När man beräknar sjukpenninggrundande inkomst som egen företagare görs detta på företagets nettointäkter för ett år. Nettointäkterna är resultatet efter avdrag för kostnader, egenavgifter och andra avsättningar, t ex till periodiseringsfonder osv.