Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste olycksfallsförsäkringen!

En olycksfallsförsäkring är i princip vad det låter som, en försäkring som betalar ut pengar som täcker upp kostnader för ett antal olika saker som uppstår i samband med att du råkar ut för en olycka. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara så att du bara får pengar för att täcka kostnader utan du kan även för vissa saker få ut ett belopp som ett slags "plåster på såren", t ex ifall du skulle råka ut för en olycka som innebär någon form av invalidisering eller för sveda och värk.

Precis som med alla försäkringar är det lite olika vad som ingår i en olycksfallsförsäkring, vilka villkor som gäller och hur mycket det kostar. Vi ska här försöka gå igenom det vanligaste och ta upp sådant som är bra att veta.

Detta ingår oftast i en olycksfallsförsäkring

Försäkringsbolagen har alla sin egna tolkning av olycksfallsförsäkringen varför det inte alltid är samma saker som ingår. Här har vi i alla fall de vanligaste och vad som gäller för dessa.

Invaliditet - Ifall du skulle råka ut för en olycka som innebär att du får bestående men av något slag, t ex bestående handikapp eller nedsatt arbetsförmåga så kan du få ut pengar för detta ifrån din olycksfallsförsäkring. Nedsättning av funktionsförmågan kallas medicinsk invaliditet. Hur mycket pengar du får ut beror på vilken invaliditetsgrad du bedöms ha. Skalan kan vara från 1 - 100 % och du kan oftast få ut som mest ett antal prisbasbelopp (som gäller för aktuellt år). Vanligt tak för detta är 20 prisbasbelopp vilket enligt beloppet för 2009 (som är 42 800 kr) skulle bli som mest en utbetalning på 856 000 kr.

Sjukhusvistelse - Du får ersättning för kostnader som kopplas till din vistelse på sjukhuset ifall detta skulle bli aktuellt i samband med en olycka. Här får du ersättning för ett helt gäng olika saker så som läkekostnader, resekostnader för resor till och från sjukhus etc, tandskadekostnader och en del annat. Exakt vad som ingår beror på vilket försäkringsbolag du väljer för din olycksfallsförsäkring. Läs gärna villkoren innan du tecknar en försäkring, så att du vet vad som gäller.

Rehabilitering och hjälpmedel - Om du behöver rehabilitera dig efter din olycka så kan du även få pengar för detta från din olycksfallsförsäkring. Du får pengar som täcker kostnaderna för din rehabilitering och ifall du skulle behöva nåt hjälpmedel täcks även detta in. Reglerna för detta varierar också självklart men det krävs ofta att du är arbetsoförmögen ett visst antal veckor för att du ska få ut full hjälp här. Försäkringsbolaget kan i detta fall hjälpa dig i kontakter med både Försäkringskassan och arbetsgivare för att det ska bli så smidigt som möjligt.

Kris - Krisförsäkring är vad man kallar den del av olycksfallsförsäkringen som täcker in om du t ex skulle behöva träffa en psykolog eller liknande efter det att du varit med om en olycka eller traumatisk upplevelse. Behandlingen bekostas då av försäkringsbolaget och du kanske till och med kan få hjälp att hitta rätt person att vända dig till.

Dödsfall - Ifall du skulle dö till följd av en olycka så betalar man ut ett så kallat dödsfallsbelopp. Storleken på detta kan variera, men ligger ofta mellan 1 och 3 prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2009 är 42 800 kr). Du kan självklart teckna en livförsäkring som betalar ut pengar ifall du skulle avlida men din olycksfallsförsäkring ger dig ytterligare pengar ifall du skulle dö till följd av en olycka. Pengarna betalas ut till ditt dödsbo ifall du inte har valt en specifik förmånstagare.

Några saker att tänka på gällande olycksfallsförsäkring

När du blir äldre blir ofta det olycksfallsskydd du har genom gruppförsäkringar en hel del sämre. Det kan då vara en bra idé att skaffa en privat olycksfallsförsäkring som ger dig bättre skydd. Det gäller lite andra regler för dig som är t ex 55 år eller äldre och det kan vara idé att kolla upp detta.

Du som har försäkringar som täcker olyckor på jobbet osv tänker kanske att du är skyddad ifall du skulle råka ut för en olycka ock inte kunna arbeta som tidigare. Dock gäller detta skydd endast när du är på jobbet. Skulle du råka ut för en olycka på fritiden så får du inga pengar denna väg och då kan det vara idé med en olycksfallsförsäkring, så att du vet att du kommer att klara dig ekonomiskt.