Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Sjukförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste sjukförsäkringen!

Du kan teckna en sjukförsäkring ifall du vill ha lite mer trygghet när det kommer till din hälsa. Denna försäkring kallas ofta sjukvårdsförsäkring hos försäkringsbolagen och ger dig hjälp med vård när det behövs. I denna artikel får du veta hur en sjukförsäkring fungerar, vad som ingår och vad som händer ifall du har en försäkring och råkar bli sjuk.

Sjukförsäkring ger smidig vård

Du som tecknar en sjukförsäkring hos ett av försäkringsbolagen får ett bra stöd ifall du blir sjuk. Du har rätt till privat sjukvård och hjälp vilket innebär att du ofta slipper de vanliga köerna och det krångel som kan följa med. Du får prata med läkare som undersöker dig och fastställer diagnos och ifall operation eller liknande behövs kommer du att kunna boka in sådan utan någon längre väntetid.

När du först blir sjuk kan du direkt kontakta din läkare eller alternativt försäkringsbolagets egen sjukvårdsupplysning. Det första steget är alltid att ta reda på ifall du är sjuk och vad som är fel. När du har fått en diagnos kan du snabbt få träffa den eller de läkare som är relevanta och få behandling.

I en sjukförsäkring ingår t ex läkarvård, behandling och operation och notan betalas direkt av försäkringsbolaget. Du får hjälp av ditt försäkringsbolag i de flesta steg och kan t ex få hjälp att boka in undersökningar och läkarbesök. Likadant är det ifall du behöver opereras. Sjukförsäkringen är inte bara till för att ge dig ekonomisk hjälp under tiden du är sjuk utan underlättar även för dig rent allmänt under denna period.

Lite mer om vad som ingår i en sjukförsäkring

Som vanligt kan det skilja lite mellan olika försäkringsbolag vad en sjukförsäkring faktiskt innehåller men vi ska försöka räkna upp de vanligaste och viktigaste delarna. Du får sedan själv kolla upp exakt vad som ingår i den försäkring du har eller funderar på att skaffa.

Sjukvårdsrådgivning - När du först blir sjuk kan du ofta ringa direkt till försäkringsbolagets egen sjukvårdsrådgivning och där får du sedan hjälp att boka in läkarbesök, specialistvård eller operation ifall det skulle behövas. Genom att gå via försäkringsbolaget är det ofta smidigt att boka in tider och du behöver inte vänta speciellt länge.

Vård / Operation - I första hand behöver du bli undersökt så att man får reda på vad som är fel. När det har fastställts vad du lider av kan du behandlas eller opereras, vilket som nu blir aktuellt. Undersökningar, all slags vård och behandlingar och även operationer ingår i försäkringen. Du slipper betala för den vård du erhåller och får dessutom hjälp från försäkringsbolaget med att boka in tider och liknande.

Psykolog / Sjukgymnast - Ifall du skulle behöva besöka t ex en psykolog, en sjukgymnast eller en kiropraktor etc så ingår även detta i försäkringen. Hur många behandlingar som ingår kan variera men du har möjligheten att få det stöd och den behandling som du behöver genom din försäkring.

Eftervård - Efter att du blivit opererad eller liknande kan det kanske krävas mer vård, t ex i hemmet. Sådan vård kan du få ersättning för upp till en viss gräns. Det som gäller är att vård av detta slaget ska ha ordinerats av en läkare och kostnaderna ska vara nödvändiga och skäliga.

Hjälpmedel - Om du behöver någon slags hjälpmedel på grund av sjukdom, t ex invaliditet kan du även får ersättning för detta. Det kan handla om t ex handikappsfordon eller annat och normalt finns det ett maxbelopp och en maxtid för hur länge denna ersättning betalas ut. Det finns även skillnader mellan försäkringsbolagen.

Vårdgaranti - Flera försäkringsbolag har en vårdgaranti som innebär att du ska få komma till läkare för undersökning, vård eller operation inom en viss tid. Denna tid kan vara kanske 14 dagar eller någonting i den stilen men varierar självklart lite. Ifall du inte har fått tid inom den period som vårdgarantin avser så kan du få ersättning för detta.

Följ oss på Facebook