Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Sjukvårdsförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste sjukförsäkringen!

En sjukvårdsförsäkring ger dig ett bra skydd ifall du skulle bli sjuk och innebär en större trygghet för dig själv när det gäller hälsan. Ibland kallas sjukvårdsförsäkring även för sjukförsäkring men det är i grund och botten exakt samma sak. Hos försäkringsbolagen brukar man oftast kalla denna typ av försäkring för just sjukvårdsförsäkring. Försäkringen ger dig rätt till snabb och bra vård ifall du blir sjuk och du får även stöd av försäkringsbolaget under denna period. Nedan finner du mer info om vad som gäller för en sjukvårdsförsäkring och vilka delar som ingår.

Allmänt om sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring så har du ett ganska bra skydd ifall du blir sjuk. Blir du sjuk har du rätt till privat sjukvård vilket innebär att du slipper de köer som finns i den vanliga vården. Du får snabbt komma till en läkare och ta reda på vad som är fel och sedan lika snabbt behandlas. Försäkringen ger dig möjlighet till vård eller operation i den utsträckning du behöver det och erbjuder även eftervård och möjlighet att komma till exempelvis en psykolog eller en sjukgymnast vid behov.

Förutom att du har rätt till den vård du behöver och att kostnaderna ersätts så innebär en sjukvårdsförsäkring även att du får stöd och hjälp av ditt försäkringsbolag under den period du är sjuk. Försäkringsbolaget hjälper dig att boka in tider för undersökning och operation etc och ordnar fram läkare och annan behandling som du kan tänkas behöva. Försäkringsbolagen har ofta både egen sjukvårdsrådgivning och kontakt med privata vårdgivare.

Detta ingår i en sjukvårdsförsäkring

Försäkringsbolagen har sina egna sjukvårdsförsäkringar och dessa innehåller inte alltid exakt samma saker. Det är viktigt att du kollar upp vad ditt försäkringsbolag erbjuder eller att jämföra olika försäkringar ifall du ännu inte har bestämt dig för en viss sjukvårdsförsäkring. Nedan räknar vi upp det som normalt ingår i de flesta försäkringar och som du kanske bör ha med i den du tecknar.

Sjukvårdsrådgivning - Känner du dig sjuk är ett bra första steg att ringa försäkringsbolagets egen sjukvårdsrådgivning och prata med någon om dina problem. Du kan denna vägen enkelt boka in en undersökning för att sedan gå vidare till att få den vård som behövs. Ringer du hit så går det oftast ganska snabbt att boka in en tid.

Vård / Operation - När du är sjuk behöver du först och främst bli undersökt för att ta reda på vad som är fel. När man har fastställt en diagnos kommer du ha rätt till antingen vård eller operation beroende på vad som krävs. Alla undersökningar, vård och operationer ingår i försäkringen och du behöver inte betala för dessa. Dessutom får du hjälp att boka in besöken.

Eftervård - Detta gäller efter att du t ex har opererats eller tagit del av någon slags behandling som kräver att du vårdas ytterligare, exempelvis i ditt eget hem. Du kan då få ersättning för vissa kostnader, men det finns även en gräns för hur mycket som ersätts. Det som gäller i övrigt är att vården ska ha ordinerats av läkare och kostnaderna måste vara både skäliga och nödvändiga.

Sjukgymnast / Psykolog - Du har rätt att besöka exempelvis en sjukgymnast, kiropraktor eller psykolog ifall det behövs. Sådana behandlingar ingår i försäkringen men exakt hur många  besök som du kan få ersättning för är olika beroende på försäkringsbolag.

Hjälpmedel - Ifall du skulle behöva någon typ av hjälpmedel till följd av sjukdom eller invaliditet etc så har du även rätt till detta genom sjukvårdsförsäkringen. Det kan vara sådant som rullstol eller andra hjälpmedel. Det finns en maxgräns även här för hur mycket som ersätts och variationer förekommer.

Vårdgaranti - När du har en sjukvårdsförsäkring har du även ofta vad som kallas för vårdgaranti. Detta innebär att du har rätt att komma till undersökning, vård eller operation inom en specificerad tid. Maxtiden varierar mellan försäkringsbolag men det är vanligt med runt 14 dagar. Ifall du inte fått någon tid inom denna tidsperiod har du rätt till kompensation enligt vårdgarantin.

Följ oss på Facebook